Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health jest czasopismem poświęco­nym nauce, dydaktyce i praktyce z dziedziny wychowania fizycznego, sportu oraz turystyki i rekreacji, a także związanym z nimi zagadnieniom medycznym, psychospołecznym, ekologicznym i zarządzania. Czasopismo ukazuje się w języku polskim ze streszczeniami angielskimi, publikowane są również prace w języku angielskim. Publikowane są następujące rodzaje artykułów: oryginalne prace badawcze, prace przeglądowe (tylko zamówione lub uzgodnione z redakcją), poglądowe artykuły („otwarte forum”) oraz krótkie doniesienia. Wszystkie prace niezamówione przez Redakcję są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów.

Aktywność Fizyczna i Zdrowie – Physical Activity and Health focus on research and practice in physical education, sport sciences, tourism and recreation, including related medical, psychosocial, ecological and management issues. The journal is published in Polish with English abstracts but papers in English are also accepted. The following types of papers may be published: original research reports, rewiews (only invited or prearranged with the Editor), “open forum” views and short communications. All non-invited papers are submitted double-blind to two independent reviewers.


Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy,

Aby zwiększyć zakres oddziaływania naszego czasopisma na środowisko naukowe postanowiliśmy zmienić jego tytuł i rozszerzyć profil. Mamy nadzieję, że zmiana zyska przychylność Państwa i zapraszamy do nadsyłania interesujących opracowań.

                                                    Prof. dr hab. Romuald Stupnicki, Redaktor Naczelny


Bieżący numer – Tom 16 / 2021   ISSN 2544-1639


Otyłość i tolerancja wysiłkowa osób op przedytym zawale mięśnia sercowego

Obesity and exercise tolerance in subjects after myocardial infarction

Autor: Kamil P. Dratwa, Jacek Chrzczanowicz, Ewa Strupińska-Thor strony 1 – 5


Analiza komponentów sprawności fizycznej kandydatek do akademii wojskowej

Analysis of the components of physical fitness of females applying to military academy

Autor: Andrzej Chodała, Romuald Stupnicki strony 7 – 12


Sondaż poglądów na wielokulturowość runku pracy w Polsce

Survey of views on multicultural aspects of the labour market in Poland

Autor: Sylwia Płuszewska strony 13 – 18


Bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa występujące u ratowników medycznych

Lumbar spine pains experienced by paramedics

Autor: Bartłomiej Ciura, Ewa Klimek-Piskorz strony 19 – 24


Urazowość piłkarzy ręcznych w polskiej Lidze

Incidence of injuries experienced by handball players from Polish League

Autor: Mariusz Hrycyna, Jesika A. Rusnarczyk strony 25 – 30


Wskaźnik masy ciała BMI i sprawność fizyczna uczniów Technikum Samochodowego w Warszawie

Body mass index and physical fitness of male students of Automotive Technical College In Warsaw

Autor: Mariusz Hrycyna strony 31 – 36


Uszkodzenia narządu ruchu u tancerek baletowych

Musculoskeletal injuries experienced by female ballet dancers

Autor: Solomiia Didorenko, Ewa Klimek-Piskorz strony 37 – 42


Zmiany sprawności fizycznej kandydatek akademii wojskowej w latach 2006 – 2020

Changes In the physical fitness of female candidates for military academy throughout the years 2006 – 2020

Autor: Andrzej Chodała strony 43 – 50


Ryzykowne zachowania zdrowotne nastoletnich uczestników pilotażowego projektu Walk4Change

Risky health behaviours of adolescent participants in the Walk4Change pilot project

Autor: Anna Dzielska, Hanna Nałęcz, Anna Fijałkowska strony 51 – 58


Ocena rzetelności kwestionariusza PAQ-A w grupie młodzieży starszej i młodych dorosłych oraz podsumowanie wyników pilotażu projektu Walk4Change w zakresie aktywności fizycznej

Test-retest reliability PAQ-A in youth and the results of the Walk4Change single-group pilot study on physical activity

Autor: Hanna Nałęcz, Anna Dzielska, Anna Fijałkowska strony 59 – 66


Urazowość u kobiet amatorsko uprawiających jeździectwo

Incidence of traumas experienced by amateur female riders

Autor: Dominika Dudek, Ewa Klimek-Piskorz strony 67 – 72