Tomy archiwalne – Rok 2022


ROK 2022 – Tom 17


Ocena sprawności fizycznej chłopców w wieku 10-12 lat

Assessment of physical fitness of boys aged 10-12 years

Autor: Mariusz Hrycyna, Sylwia Dąbrowska strony 1 – 5


Sprawność fizyczna uczniów klas VI o profilach: ogólnym i piłka nożna

Physical fitness of Grade VI schoolboys attending general or sport- oriented classes

Autor: Mariusz Hrycyna, Łukasz Kujawa strony 7 – 10


Ocena sprawność fizycznej 11-letnich chłopców trenujących piłkę nożną

Physical activity of footbol training boys aged 11 years

Autor: Mariusz Hrycyna, Tomasz Sadko strony 11 – 15


Występowanie zaburzeń głosu u nauczycieli

The occurence of voice disordere In teachers

Autor: Magdalena Marcinów, Ewa Klimek-Piskorz strony 17 – 20


Aktywność fizyczna osób starszych nauczycieli

Physical activity of the elderly

Autor: Ewa Klimek-Piskorz strony 23 – 31