Redakcja / Editorial Board

Redakcja czasopisma

Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Romuald Stupnicki

Redaktor tekstów – mgr Wiesława Malinowska

Redakcja strony czasopisma – mgr Marcin Bartkowski


Komitet Redakcyjny

Prof. Michał Bronikowski – AWF Poznań

Prof. Jan Chmura – AWF Wrocław

Dr Ewa Klimek-Piskorz – AWF Kraków

Prof. Ewa Kozdroń – AWF Warszawa

Dr Małgorzata Lichota – AWF Biała Podlaska

Dr Ewa Strupińska-Thor – WSKFiT

Prof. Paweł Tomaszewski – AWF Warszawa

Prof. Jacek Zieliński – WSKFiT